Info en initiatieven over rouw(groepen):

- Similes Limburg - gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

- Missing You - voor jongeren en jongvolwassenen die geconfronteerd wordt met verlies

- Odos - Na jong partnerverlies door overlijden of een relatiebreuk

  • Lotgenotengroep (in Landen), hulp bij juridische en financiële formaliteiten
  • meer info:  info@odos.be
  • www.odos.be

- Contempo Limburg - lotgenotencontacten na partnerverlies